Aktualności

Fundacja Artystyczna POMOST

Założycielami fundacji są Marzena Figiel i Piotr Majewski. Fundacja chce działać w sferze kultury i sztuki ale też w szeroko pojmowanej sferze społecznej, charytatywnej i edukacyjnej a teatr ma łączyć sztukę, sprawy społeczne i edukację. Z Fundacją Artystyczną “POMOST”,współpracują artyści związani z Krakowem oraz absolwenci dwóch uczelni krakowskich: Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracujemy z młodzieżą która bierze udział w prowadzonych przez fundacje warsztatach teatralnych. Pod patronatem fundacji Marzena Figiel prowadzi projekt społeczno edukacyjno filmowy „Telling Stories – Dzieci Świata” w którym pokazuje reportaże o dzieciach z różnych storn świata. Fundacja opiera swoje działania na pracy społecznej, nie zatrudnia na stałe żadnych pracowników. Współpracujemy bardzo blisko ze Stowarzyszeniem Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN w Krakowie prowadząc warsztaty, współtworząc projekty artystyczne, korzystamy również z lokalowego zasobu stowarzyszenia ( Scena Teatru Zależnego na ul. Kanoniczej 1)