Aktualności

Andrzej Sadowski

Absolwent Akademii Teatralnej w Krakowie (WA/1982). Od początku lat osiemdziesiątych, do 2003 roku – prowadził (wspólnie z Katarzyną Deszcz) Teatr Mandala, w którym to zespole, zrealizował kilkadziesiąt projektów artystycznych z różnych dziedzin sztuki pokrewnych teatrowi, pokazywanych na wielu festiwalach teatralnych i performerskich w 35 krajach świata. Od 1986 roku rozpoczyna stałą współpracę z wieloma europejskimi centrami teatralnymi, gdzie prowadzi zajęcia warsztatowe w oparciu o eksperymentalne metody i techniki aktorskie wypracowane w Mandali. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczyna współpracę z paroma uczelniami artystycznymi (m.in Dartington College od Arts /Devon, UK, Academia de Musica & des Artes Espectaculo /Porto, Portugalia ) – gdzie realizuje autorskie projekty i kieruje pracami semestralnymi w zakresie sztuki aktorskiej i wykorzystywania multimediów w spektaklu teatralnym. W latach 1997-99 był członkiem Akademii Teatralnej przy Radzie Europy (L’Academie Europeenne des Arts du Geste du Conceil d’Europe).W polskim teatrze repertuarowym debiutuje w 1997 roku. Poza teatrami w kraju, reżyserował m.in w Chorwacji, Czechach, Japonii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szkocji, USA, Turcji, Ukrainie, Norwegii, Węgrzech, Portugalii, Kanadzie oraz Rosji. Obecnie, poza reżyserią i scenografią na scenach repertuarowych w Polsce i za granicą – zajmuje się współpracą z tancerzami oraz muzykami w ramach projektów podejmowanych przez formacje a&a&a (obecnie b&b&b) i herrkopf.