Aktualności

Monika Bylica

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. J. Dolnego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. 

Prowadzi działalność pedagogiczną ( OSM l st. im.I.J. Paderewskiego, AWF, szkoły artystyczne – SPOT, KSTiF, Drama Studio, Art – Play, Fundacja Hipoterapia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ) oraz koncertową, zajmując się wykonawstwem szeroko rozumianej muzyki kameralnej.

Współpracuje z krakowskim środowiskiem muzycznym i teatralnym, z instytucjami kultury takimi jak Filharmonia Krakowska, STEN – Teatr Proscenium, Teatr Ludowy, Teatr im. J. Słowackiego, ITAN – Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego, Akademia Teatralna. Jako pianistka zagrała w filmach ,,Wykluczeni”, ,,Mam marzenie”, ,,Pasjonaci”.

 Jest autorką muzyki do spektakli teatralnych i piosenek dla dzieci.

Uhonorowana m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,, Zasłużony dla Kultury Polskiej”