Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN prowadzi również działalność warsztatową, której celem jest propagowanie sztuki i kultury wśród młodzieży i nie tylko.

Warsztaty niekomercyjne

Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN prowadzi bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Prowadzone przez członków Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN „Warsztaty”( animatorami są uznani artyści) mają dać ich uczestnikom możliwość bliższego zapoznania się z tematyką związaną z teatrem, prezentacjami artystycznymi, pisaniem scenariuszy, wykonaniem scenografii, aż po udział w koncertach i spektaklach przygotowywanych przez STEN. Warsztaty mają na celu kreować nowych świadomych artystycznie widzów.

Warsztaty komercyjne

Mamy już dwadzieścia trzy lat doświadczenia. Z naszych szkoleń korzysta dziesiątki zadowolonych klientów: firm, szkół, domów kultury Warsztaty które prowadzimy są to szkolenia dalekie od standardowych szkoleń dla firm. .  Przez techniki teatralne możemy rozwiązywać ważne obecnie problemy takie jak: autoprezentacja, integracja zespołu, równowaga emocjonalna. Poprzez prace z ciałem rozwijanie koordynacji ruchowej, a także wspieranie rozwoju emocjonalnego, prace z głosem, rytmem, ćwiczenia na koncentracje skupienie i rozwijanie świadomej obecności możemy wspierać rozwój kompetencji miękkich i umiejętności życiowych.  Każdy warsztat jest programowany indywidualnie po konsultacji z klientem.  Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych szkoleń 

Warsztaty komercyjne
Nie znaleziono wyników