Aktualności

Teatr Mumerus

Teatr Mumerus to poszukiwanie nowych form teatralnych, przestrzeni społecznych dla istnienia teatru oraz łączenie go z innych sztukami. Realizujemy tylko rzeczy nowe, ryzykowne – starając się w ten sposób nawiązać do tradycji awangardy.