+500

Zrealizowanych spektakli

+100

Artystów współpracujących

23

Lata działalności

80

Miejsc na widowni

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1999 roku. Od tego czasu celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta twórczość artystyczna oraz inspirowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN charakteryzuje się różnorodnością w działalności artystycznej, jaką prowadzi i skupia profesjonalnych twórców teatru.

Członkami Stowarzyszania są nieinstytucjonalne grupy aktorskie i twórcy indywidualni, których łączy wspólna praca na rzecz rozwoju kultury i sztuki teatralnej. Są to artyści profesjonalni jak i pasjonaci teatru: kameralne teatry, niezależni aktorzy, dramaturdzy, reżyserzy, choreografowie, plastycy i wielu innych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania kulturalne, w szczególności organizowanie spektakli teatrów nieinstytucjonalnych, urządzanie wystaw plastycznych, produkcje i dystrybucje filmów, prowadzenie działalności edytorskiej, organizowanie spotkań o charakterze seminaryjnym, festiwalowym i warsztatowym.

Ponadto STEN prowadzi mecenat nad niekomercyjnymi przedsięwzięciami artystycznymi, gromadzi fundusze umożliwiające sfinansowanie działalności twórczej artystów,
współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi, pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną oraz społeczną.

W ramach współpracy z miastem Kraków Stowarzyszenie zrealizowało i nadal realizuje takie zadania jak: Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych, Scena Repertuarowa STEN oraz
spotkania o charakterze warsztatowym i seminaryjnym.

W ramach Sceny Repertuarowej STeN na scenie Teatru Zależnego
występowały między innymi takie grupy teatralne jak: Teatr Atelier, Teatr Miszung, Teatr Mist, Teatr Mumerus, Teatr Dialog, Teatr Mandala, Teatr Proscenium, Teatr Barakah, a także gościnnie teatry z zagranicy: Daska (Chorwacja), PiDivadlo (Czechy), O’Bando (Portugalia), Guirigai (Hiszpania), Gruene Hund (Niemcy).

Stowarzyszenie współpracowało również z licznymi telewizjami zagranicznymi: fińską, angielską, niemiecką. Członkowie STEN pomagali przyjeżdżającym mediom przy wyborze filmowanych miejsc i ich aranżacji, służyli radą, pomocą i kontaktami. Współpraca odniosła ogromny sukces w promowaniu Krakowa, jego mieszkańców, artystów, miejsc i przedstawień.

STEN jest organizacją pozarządową non-profit, nie posiada stałych etatów administracji, a zarząd pełni swe obowiązki honorowo. Środki pieniężne uzyskane z dotacji, od sponsorów, ze sprzedaży biletów przeznaczane są na realizację celów zapisanych w statucie.

Najważniejszym celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta twórczość artystyczna oraz inspirowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze teatralnym.