Informacje kontaktowe
Stowarzyszenie Teatrów
Nieinstytucjonalnych STEN
ul. Św. Marka 22, 31-020 Kraków
e-mail: sten.krakow@gmail.com

Zarząd
Prezes: Ziuta Zającówna
Wiceprezes: Piotr Majewski
Sekretarz: Natalia Zych
Skarbnik: Justyna Orzechowska

Scena Główna
Scena w Teatrze Zależnym
Politechniki Krakowskiej
ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków